Jeg heter Guri Midtgard og er 62 år.

Jeg har mann, tre barn, en svigersønn og ett barnebarn. Han gjorde sin inntreden bare for få måneder siden, derfor er jeg fersk som bestemor. Jeg gleder meg til å samle erfaringer med ham. Les gjerne Velkommen, gutten vår! Denne nybakte barnefamilien bor i vårt nabolag, til felles glede og nytte. De er heldige som har barnevakt lett tilgjengelig, og ikke minst er jeg heldig som kan få akutthjelp av min datter når dataproblemer melder seg.

Vår yngste datter er på vei inn i voksenlivet. Hun holder øynene mine åpne for nye strømninger i ungdomslivet. For henne er det nå lekser, trening, venninner og kjøreopplæring som gjelder.

For en del år siden mistet vi vår eldste datter. Hun ble 20 år gammel. Dette rammet oss hardt – vi har kjent sterkt på sorg og savn. Etter hvert klarte vi likevel å finne styrke fra familie, venner og fra vårt eget fokus på de gode sidene ved livet.

Av yrke er jeg helsesøster – eller helsesykepleier, som det nå skal hete. Det betyr at jeg har sykepleierutdanning med videreutdanning til helsesøster. I tillegg har jeg videreutdanninger innen rusproblematikk, veiledning og jeg har eksamen i noen ledelsesfag.

Jeg har jobbet som sykepleier innen eldreomsorg, og jeg har vært tilsatt på et helsekontor med formål å bidra til forebygging av spredning av hiv-viruset samt å gi helsetjenester til mennesker med hiv-infeksjon. Jeg har også hatt vikariater på barneavdelingen ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Mesteparten av mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet som helsesøster på helsestasjon og i skolehelsetjenesten i Tromsø kommune. Jeg har møtt utallige barnefamilier, og noen ganger også besteforeldre.

Mine interesser:

Hytta

Lesing

Skriving

Husflid

Skogs- og fjellturer med hunden Sanna

E-post: guri58@hotmail.com