Bestemødre

Et «bæssmorfang» kan være rene saligheta for en fireåring, slik vi hører om i sangen Romjulsdrøm av Alf Prøysen.

Ja, bestemødre stiller opp med fang for kos, armer for omfavnelse og klemmer for varme.

Barn opplever i stor grad at deres bestemødre og bestefedre har tid og interesse for dem.

Halvparten av norske kvinner er blitt bestemødre når de er 52 år gamle. Da er de ferdige med omsorgsoppgaver for sine egne små barn, og er fortsatt i yrkesaktiv alder. Mange lever et aktivt liv med jobb, trening og andre fritidsaktiviteter, noen er aktive i organisasjonsliv og nyter kulturelle tilbud med familie og venner. Andre er ofte på reiser som inkluderer både langtidsopphold og ovale helger. Har de så tid til barnebarna?

Forskning som er gjort ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA viser videre at norske besteforeldre er blant verdens beste. De passer barnebarna flere ganger per måned. De henter i barnehage og på SFO, lager middag til tre, kanskje fire generasjoner, de tar barna med på hytta ei helg eller på campingtur, de gjør aktiviteter som å gå på ski, lage bål, forske mellom fjæresteinene, brette papirfly og bake pepperkaker. Bestemødre har tradisjonelt vært sett på som bindeleddet i familien og de har hatt en framtredende rolle i kontakten med de yngste barnebarna. Forholdet mellom henne og en gravid datter er ofte nær og god. De deler tanker om den lille som snart skal komme, og den erfarne moren kan fortelle om hennes erfaringer som gravid, fødende og som barselkvinne. Slike samtaler bidrar til sterke bånd, og kan være noe av forklaringen på hvorfor mormor lettere får tilgang til kontakt og samvær med de yngste barnebarna. I forrige blogginnlegg, se Gratulerer med farsdagen, viste jeg at bestefedre kommer sterkere inn etterhvert som barna vokser til.

For noen tiår siden måtte flere barn dele på bestemorfanget – da var levealderen lavere, helsen dårligere og barnebarna flere. Nå lever kvinner til de er 84 år gamle, i gjennomsnitt, og besteforeldre og barnebarn får ofte mer enn 30 år sammen. Kvinner blir mødre og bestemødre i yngre alder enn det menn er, derfor er det ikke uvanlig at mormor får flere år sammen med barnebarna. Som følge av endrede familiemønstre – som at barneflokkene har minsket – har dagens barn færre søsken og søskenbarn. Til gjengjeld har de altså flere besteforeldre med bedre helse, sammenlignet med tidligere tider, og som derved kan delta mer i barnebarnas liv.

Å finne sin besteforeldrerolle som bestemor er enklere enn for en bestefar. Kvinner har flere rollemodeller å se til. Noen snakker med sine venninner om bestemorlivet, andre minnes den betydning deres egne bestemødre har/hadde for dem, og de henter det beste ut fra det.

Det er stort å bli mor. Å bli bestemor kan oppleves som noe enda større, noen beskriver det som svært sterkt, følelsesmessig. Man gleder seg – og denne gangen har man ikke ansvar for oppdragelse.

119 visninger